ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (AUTOGAS)

Το φίλτρο υγραερίου τοποθετείται εντός των διανομέων υγραερίου στα πρατήρια Autogas και ο σκοπός του είναι να παρακρατεί τόσο τα μικρο-σωματίδια όσο και το νερό, τα οποία εκάστοτε περιέχονται στο προϊόν.

          

Το φίλτρο αποτελείται από 2 μέρη:

α) To περίβλημα υψηλής πιέσεως και

β) Το φίλτρο.

                     

                          Περίβλημα                                                   Φίλτρο

 

Υπάρχουν 2 είδη φίλτρων:
1) Το φίλτρο το οποίο κατακρατεί τα μικρο-σωματίδια, μέχρι του μεγέθους των 10 μικρών, τα οποία εκάστοτε περιέχονται στο προϊόν.
2) Το φίλτρο το οποίο κατακρατεί τα μικρο-σωματίδια μέχρι του μεγέθους των 10 μικρών και, ταυτόχρονα, κατακρατεί τα σταγονίδια του νερού, τα οποία εκάστοτε περιέχονται στο προϊόν.

Το φίλτρο τοποθετείται εντός του διανομέα, πριν από την είσοδο του υγραερίου στον απαεριωτή (degasser). Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται πλήρως όλα τα υδραυλικά μέρη του διανομέα.

Το φίλτρο είναι ορατό και από τις 2 πλευρές του διανομέα.

           

               

               

Κατά συνέπεια, το καθαρότερο διπλο-φιλτραρισμένο προϊόν εξασφαλίζει την προστασία του τελικού καταναλωτή (καθαρότερος κινητήρας, βαλβίδες, κλπ.) και, παράλληλα, την προστασία και την μακροζωία των ευαίσθητων εξαρτημάτων του διανομέα (εξοικονόμηση από συντήρηση-βλάβες των ογκομετρικών και των διαφορικών βαλβίδων).

Το φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε διανομέα της αγοράς.