Ποιοί Είμαστε

Η Gas Engineering είναι μία εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή πρατηρίων υγραερίου. Τα στελέχη της εταιρείας ασχολούνται περισσότερο από 15 χρόνια με την προμήθεια εξοπλισμού υγραερίου, με την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του, αλλά και με την συντήρησή του, διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία προς τούτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Η Gas Engineering έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τους κορυφαίους στον χώρο της αδειοδότησης των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, οι οποίοι εξειδικεύονται στην μελέτη και σχεδιασμό των πρατηρίων καθώς και στην αδειοδότησή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας, λόγω της εξειδίκευσης στον χώρο του υγραερίου, αλλά και της συνεργασίας της με την Tecnogas, αναλαμβάνει την εκπαίδευση των εργολάβων-συνεργατών μας στην ολοκληρωμένη εφαρμογή, καθώς και στην ετήσια προληπτική, αλλά και κάθε έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού του πρατηρίου σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Gas Engineering έχει εξασφαλίσει συνεργασία με εργολάβους, οι οποίοι εξειδικεύονται αρκετά χρόνια σε εγκαταστάσεις υγραερίου κάθε τύπου και διαθέτουν έμπειρο και κατάλληλα προς τούτο εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν εκπαιδευτεί από την Tecnogas στον ορθό τρόπο τοποθέτησης και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΑΝΤΑΤΑΚΤΙΚΑ - AFTER SALE

Η εταιρεία μας διατηρεί αποθήκη με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τόσο της τακτικής όσο και κάθε έκτακτης συντήρησης των πρατηρίων των πελατών μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ικανότητα των συνεργατών μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών αλλά και στην άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων-βλαβών, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής τους και μας παρέχει την δυνατότητα να τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους πελάτες μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε εδώ για ότι μας χρειάζεστε!