ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Gas Engineering έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τους κορυφαίους στον χώρο της αδειοδότησης των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, οι οποίοι εξειδικεύονται στην μελέτη και σχεδιασμό των πρατηρίων καθώς και στην αδειοδότησή τους.

Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε στη θέση να προσφέρουμε την πλέον ενδεδειγμένη λύση για το κάθε πρατήριο υγραερίου.