ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ INTERLOCK – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ:

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 15816/1092/03.06.20 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος διαμανδάλωσης (INTERLOCK) στα πρατήρια υγραερίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να σας παρουσιάσει το πιστοποιημένο Ιταλικό σύστημα διαμανδάλωσης του εργοστασίου της Tecnogas, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή αυτών των συστημάτων, από το 2004, για το πρατήριο και για το βυτιοφόρο.

 

B. ΣΤΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ:

Ο λόγος ύπαρξης του συστήματος INTERLOCK στο βυτίο είναι για να διασφαλίζει την παραμονή του προϊόντος εντός των δεξαμενών πρατηρίου & βυτίου, αποτρέποντας την οποιαδήποτε διαρροή του στην ύπαιθρο, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια αστοχία υλικού (π.χ. της αντλίας του βυτίου, κ.λ.π.) κατά τον ανεφοδιασμό ενός πρατηρίου Autogas.

Για να γίνει τούτο εφικτό, απαιτείται η απόλυτη συνεργασία των συστημάτων ασφαλείας του βυτίου και του πρατηρίου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του συστήματος Interlock του βυτίου με αυτό του πρατήριου.

 

Το πλήρες σύστημα Interlock του βυτίου μεταφοράς υγραερίου περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1. Την φίσα με την ανέμη και τα καλώδια προέκτασης του ρεύματος και του αέρα: 

           

 

2. Ένα πίνακα με ηλεκτρο-πνευματικές βαλβίδες οι οποίες θα ελέγχουν την εκκίνηση/ παύση της πλήρωσης της δεξαμενής και της τροφοδοσίας του διανομέα:

          

 

Η Gas Engineering έχει προμηθεύσει το σύστημα δια-μανδάλωσης Interlock σε 100 περίπου βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου.

 

Τοποθέτηση του Interlock στο βυτιοφόρο

Η τοποθέτηση του συστήματος Interlock στο βυτιοφόρο γίνεται από εξειδικευμένους και ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες μας.