ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ INTERLOCK – ΠΡΑΤΗΡΙΟ

A. ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ:

ΓΕΝΙΚΑ:

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 15816/1092/03.06.20 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος διαμανδάλωσης (INTERLOCK) στα πρατήρια υγραερίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να σας παρουσιάσει το πιστοποιημένο Ιταλικό σύστημα διαμανδάλωσης του εργοστασίου της Tecnogas, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή αυτών των συστημάτων, από το 2004, για το πρατήριο και για το βυτιοφόρο.

1. Νομοθεσία:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του π.δ. 595/84 (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του π.δ. 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/21-08-1998), ορίζεται ..”ζ) Μεταξύ του συστήματος του πρατηρίου και του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου πρέπει να τοποθετείται σύστημα δια-μανδάλωσης (INTER-LOCK), ώστε σε περίπτωση ανάγκης, η ενεργοποίηση του συστήματος να συνεπάγεται την ενεργοποίηση και του άλλου συστήματος.”

Δηλαδή, κατά την διαδικασία εκφόρτωσης υγραερίου, από το Βυτιοφόρο όχημα στην δεξαμενή του πρατηρίου, η ενεργοποίηση οποιουδήποτε μπουτόν ασφαλείας (shut-off) του πρατηρίου (από τα τρία (3) υποχρεωτικά τα οποία ευρίσκονται στο πρατήριο), πρέπει αυτόματα να ενεργοποιήσει αυτόματα το σύστημα ασφαλείας του βυτιοφόρου, και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, η ενεργοποίηση οποιουδήποτε μπουτόν ασφαλείας του βυτιοφόρου (τα οποία ευρίσκονται περιμετρικά αυτού), πρέπει αυτόματα να ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας του πρατηρίου. Αυτές οι αμφίδρομες ενεργοποιήσεις επιτυγχάνονται με το σύστημα INTERLOCK.

2. Προδιαγραφές:
Το σύστημα Interlock του πρατηρίου εντάσσεται στο σύστημα ESD (Emergency Shut Down) του πρατηρίου. Κατά συνέπεια, ο Ηλεκτρικός Πίνακας & τα συστήματα αυτοματισμού (3οδες ηλεκτρο-πνευματικές βαλβίδες, κλπ.) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα & τοποθετημένα έτσι ώστε έκαστο να μπορεί να εκτελέσει την εργασία του απρόσκοπτα.

Το σύστημα δια-μανδάλωσης του πρατηρίου συνδέεται με τον αέρα, τον ηλεκτρικό πίνακα και την γείωση του πρατηρίου.

Ο Ηλεκτρικός πίνακας του πρατηρίου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα κατάλληλο ΑΤΕΧ barrier, το οποίο θα συνδεθεί με το Interlock, για τον έλεγχο/ λειτουργία της γείωσης.

Το Interlock του πρατηρίου και το Interlock του βυτίου θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά, δηλ. το Interlock του πρατηρίου θα πρέπει να έχει κατάλληλη πρόβλεψη για την σύνδεσή του με το αντίστοιχο Interlock του βυτίου:

Interlock βυτίου

 

Interlock πρατηρίου

 

Σύνδεση Interlock Πρατηρίου-Βυτίου

Η Gas Engineering έχει τοποθετήσει το σύστημα Interlock σε περισσότερα από 250 πρατήρια υγραερίου σε όλη την χώρα.

3. Τοποθέτηση Interlock στο πρατήριο

Για να τοποθετηθεί το σύστημα Interlock στο πρατήριο απαιτείται η σύνδεσή του με την γείωση του πρατηρίου και η μετατροπή του υφιστάμενου πίνακα ελέγχου του πρατηρίου.

Στον πίνακα θα τοποθετηθούν κάποια υλικά, όπως ένας πρεσσοστάτης, ένα barrier της Pepperl & Fuchs, καθώς και τα απαιτούμενα σωληνάκια αέρα, τα οποία θα συνδέσουν την μπρίζα με τον πίνακα του πρατηρίου.

Πινακίδα με Interlock

Πίνακας Interlock

Τοποθετημένος πίνακας Interlock

 

Μετά την τοποθέτηση του Interlock στο πρατήριο, γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του με την βοήθεια ενός φορητού προσομοιωτή βυτίου, ο οποίος φέρει την φύσα του βυτίου, η οποία συνδέεται με την μπρίζα του πρατηρίου:

               

Με τον τρόπο αυτό γίνεται άμεσα ο έλεγχος της καλής λειτουργία του Interlock, χωρίς να απαιτείται μετάβαση βυτιοφόρου εφοδιασμένου με το σύστημα αυτό.

 

4. Πιστοποιήσεις:
Το σύστημα Interlock της Tecnogas φέρει τις εξής πιστοποιήσεις:  

  • Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ για την μπρίζα και την φίσα.
  • Δήλωση Συμμόρφωσης της Tecnogas για την συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.
  • Πιστοποιητικό  για το περίβλημα της μπρίζας και της φίσας.
  • Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ για τα εξαρτήματα της μπρίζας και της φίσας.