ΠΡΑΤΗΡΙΑ AUTOGAS

Η εταιρεία Gas Engineering έχει αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Tecnogas Ιταλίας, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της κατασκευής του παγίου εξοπλισμού των πρατηρίων υγραερίου από το 1973.

Η πολυετής τεχνολογική εξέλιξη και εμπειρία της Tecnogas σε συνδυασμό με την ποιοτική υπεροχή και ασφάλεια των προϊόντων της, έχουν συντελέσει καθοριστικά στον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στην Ιταλία και στις διεθνείς αγορές.

Η Gas Engineering, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής και σε συνεργασία με την Tecnogas προσφέρει την ολοκληρωμένη εφαρμογή “BOLT ON” η οποία είναι διαθέσιμη σε 2 τύπους δεξαμενών των 9m³ και 18m³ καθώς και σε αρκετά ενδιάμεσα μεγέθη, κατόπιν συνεννοήσεως.

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό των πρατηρίων υγραερίου. Τα πιστοποιητικά υλικών είναι σύμφωνα με την οδηγία UNI EN 10024.

Η αντλία μπορεί να είναι είτε εμβαπτιζόμενη (EBSRAY ή RED JACKET), είτε εξωτερική (TRAVAINI), πάντοτε κατά CE με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ και PED. Το αντλιοστάσιο έρχεται από την Ιταλία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσεις του συναρμολογημένες πάνω στην δεξαμενή και έτοιμο για να τοποθετηθεί.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι συγκολλήσεις στον χώρο του πρατηρίου, εκμηδενίζεται το ανθρώπινο λάθος και επιταχύνεται ο χρόνος εγκατάστασης του εξοπλισμού. Παράλληλα επιτυγχάνεται η ομοιομορφία της κατασκευής καθώς και η ευκολία διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Η δεξαμενή υγραερίου είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης PED 97/23/EC, με μία ανθρωποθυρίδα, μετρήσιμη καθοδική προστασία και όλα τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας (βάνες, φλάντζες, όργανα μέτρησης κ.τ.λ.), όργανα ασφαλείας (ασφαλιστικά, πνευματικοί κινητήρες κ.τ.λ.), και φέρει εξωτερική προστασία ενός στρώματος ασταριού και ενός εποξικής βαφής 400 μικρών.

 

Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με μαγνητικό δείκτη μέτρησης στάθμης της Start Italiana, με συναγερμό Υψηλής και Χαμηλής Στάθμης της δεξαμενής καθώς και βέργα μέτρησης της στάθμης του περιεχομένου που είναι απαραίτητη για το Τελωνείο.Τα πιστοποιητικά των υλικών είναι σύμφωνα με την οδηγία UNI EN 10024.

 

Η αντλία μπορεί να είναι είτε εμβαπτιζόμενη (EBSRAY ή RED JACKET), είτε εξωτερική (TRAVAINI), πάντοτε κατά CE με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ και PED.

Το αντλιοστάσιο έρχεται από την Ιταλία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσεις του συναρμολογημένες πάνω στην δεξαμενή και έτοιμο για να τοποθετηθεί.

Ο λιτρομετρητής είναι Petrolmeccanica LPG 6000 BP, Ιταλικής κατασκευής, σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ή δύο ακροσωλήνια, ηλεκτρονική κεφαλή, οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ογκομετρικό 4 εμβόλων, φίλτρο, βαλβίδα ελέγχου της πίεσης, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 +55 ºC, επανασυνδέσιμη βαλβίδα αποκοπής της μάνικας, preset για λίτρα και ποσό και είναι πιστοποιημένος κατά ATEX και MID.

Ο λιτρομετρητής είναι εφοδιασμένος με preset για λίτρα και ποσό, κομβίο παρουσίας υπαλλήλου (Π.Δ. 595/84, άρθρ.13, §2), πρωτόκολλο IFSF για σύνδεση με κονσόλα πρατηρίου, πιστοποιητικό ATEX και MID, έγκριση κυκλοφορίας με αριθ. Φ2/0008/2009 από την αρμόδια Υπηρεσία Μετρολογίας του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 193Β’/09).

 

 

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτή απαιτεί απλά και μόνο την σύνδεση του διανομέα με την αντλία της δεξαμενής και με τον ηλεκτρο-πνευματικό πίνακα.

 

Επίσης συνδέεται με το γενικό σύστημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει την οπτικο-ακουστική ένδειξη για το ελάχιστο απόθεμα και την μέγιστη επιτρεπόμενη πλήρωση της δεξαμενής.       
Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι πιστοποιημένος κατά C.E.I. 17-13/1 βάσει του κανονισμού 1433.