ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Gas Engineering είναι μία εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή πρατηρίων υγραερίου. Τα στελέχη της εταιρείας ασχολούνται περισσότερο από 25 χρόνια με την προμήθεια εξοπλισμού υγραερίου, με την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του, αλλά και με την συντήρησή του, διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Gas Engineering με τους συνεργάτες της καλύπτει όλα τα στάδια που αφορούν την ίδρυση και κατασκευή πρατηρίου υγραερίου, από την προμήθεια του Παγίου Εξοπλισμού, την Τοποθέτησή του και θέση σε λειτουργία (start up) μέχρι και την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρησή του. Επίσης, φροντίζουμε για την Εκπαίδευση του προσωπικού του πρατηρίου στα θέματα λειτουργίας της εγκατάστασης του υγραερίου και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Προς τούτο, παραδίδουμε Εγχειρίδια με τους ανάλογους ενδεικνυόμενους χειρισμούς κατά περίπτωση.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες εταιρείες υγραερίου σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και μεμονωμένους ιδιώτες, οι οποίοι μας εμπιστεύονται για την επαγγελματική μας συνέπεια και την τεχνική υποστήριξη που τους παρέχουμε όποτε την χρειασθούν.

Στην Ελλάδα έχουμε προμηθεύσει και τοποθετήσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας σε περισσότερα από 180 πρατήρια autogas. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σε μία μεγάλη εταιρεία υγραερίου, η οποία επέλεξε την εταιρεία μας ως την πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου στα πρατήρια υγραερίου, κατά τον διαγωνισμό που διενήργησε και, προς τούτο, υπογράψαμε μαζί τους τις σχετικές συμβάσεις προμηθείας μηχανολογικού εξοπλισμού και συντήρησής του.

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και όλα τα εξαρτήματα – υλικά της εγκατάστασης του υγραερίου, πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υδραυλικά δοκιμασμένα και πιστοποιημένα κατά PED και ATEX. Ο διανομέας υγραερίου φέρει πιστοποιητικά ATEX και MID καθώς και την απαιτούμενη έγκριση κυκλοφορίας της Δ/νσης Μετρολογίας του Υπ. Εμπορίου. Σκοπός της εταιρείας μας είναι η ολική εξυπηρέτηση του πελάτη πριν, κατά, αλλά και μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραερίου.

Μετά την τοποθέτηση του παγίου εξοπλισμού και την έναρξη λειτουργίας (start-up) της εγκατάστασης του πρατηρίου, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρησή της και, για τον λόγο αυτό, διατηρούμε αποθήκη με πλήρες stock ανταλλακτικών για όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης του υγραερίου.

Επίσης, μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού, αναλαμβάνουμε την Εκπαίδευση του προσωπικού του πρατηρίου στα θέματα έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης του υγραερίου (start-up), καθώς επίσης και στους κατάλληλους χειρισμούς στους οποίους πρέπει να προβαίνει, για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης.

Προς τούτο, θα σας παραδοθούν όλα τα σχετικά Εγχειρίδια Χρήσης της Εγκατάστασης του υγραερίου καθώς και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια του προσωπικού των πρατηρίων υγραερίου κατά την λειτουργία τους, γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευσή τους καθώς και στην επιλογή εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την ποιοτικότερη ολοκληρωμένη λύση της αγοράς, η οποία θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας, οι οποίοι θα έχουν την έγκαιρη τεχνική μας υποστήριξη και άρτια εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των πρατηρίων τους με τον μέγιστο βαθμό ασφαλείας.