ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ AUTOGAS

Η εταιρεία Gas Engineering έχει αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Tecnogas Ιταλίας, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της κατασκευής του παγίου εξοπλισμού των πρατηρίων υγραερίου από το 1973.

Η πολυετής τεχνολογική εξέλιξη και εμπειρία της Tecnogas σε συνδυασμό με την ποιοτική υπεροχή και ασφάλεια των προϊόντων της, έχουν συντελέσει καθοριστικά στον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στην Ιταλία και στις διεθνείς αγορές.

Η Gas Engineering, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής και σε συνεργασία με την Tecnogas προσφέρει την ολοκληρωμένη εφαρμογή “COMPACT SKID” η οποία είναι διαθέσιμη σε 2 τύπους δεξαμενών των 9m³ και 18m³ καθώς και σε αρκετά ενδιάμεσα μεγέθη, κατόπιν συνεννοήσεως.

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό των πρατηρίων υγραερίου. Τα πιστοποιητικά υλικών είναι σύμφωνα με την οδηγία UNI EN 10024.

  

Compact skids με Κάθετη & Οριζόντια Δ/Ξ

Η δεξαμενή υγραερίου είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης PED 2014/68/EE, με μία ανθρωποθυρίδα, μετρήσιμη καθοδική προστασία με την οποία αποφεύγετε τα έξοδα του ελέγχου της 5ετίας και, συνεπώς, την παύση της λειτουργίας του πρατηρίου σας, γιατί η δεξαμενή θα ελεγχθεί στην 10ετία (Π.Δ.269/98, άρθρ.26, §1β) και όλα τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας (βάνες, φλάντζες, όργανα μέτρησης κ.τ.λ.), όργανα ασφαλείας (ασφαλιστικά, πνευματικοί κινητήρες κ.τ.λ.), και φέρει εξωτερική προστασία ενός στρώματος ασταριού και ενός εποξικής βαφής 400 μικρών.

Οριζόντια Δ/Ξ
Κάθετη Δ/Ξ

Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με μαγνητικό δείκτη μέτρησης στάθμης της Start Italiana, με συναγερμό Υψηλής και Χαμηλής Στάθμης της δεξαμενής καθώς και βέργα μέτρησης της στάθμης του περιεχομένου που είναι απαραίτητη για το Τελωνείο.

Η αντλία μπορεί να είναι είτε εμβαπτιζόμενη (EBSRAY ή RED JACKET), είτε εξωτερική (TRAVAINI ή SIHI), πάντοτε κατά CE με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ και PED. Το αντλιοστάσιο έρχεται από την Ιταλία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσεις του συναρμολογημένες πάνω στην δεξαμενή και έτοιμο για να τοποθετηθεί.

Υπέργεια αντλία Travaini
Υποβρύχια αντλία Red Jacket

Ο λιτρομετρητής είναι Petrolmeccanica LPG 6000 BP, Ιταλικής κατασκευής, σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ή δύο ακροσωλήνια, ηλεκτρονική κεφαλή, οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ογκομετρικό 4 εμβόλων, φίλτρο, βαλβίδα ελέγχου της πίεσης, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 +55 ºC, επανασυνδέσιμη βαλβίδα αποκοπής της μάνικας (pull-away), preset για λίτρα και ποσό και είναι πιστοποιημένος κατά ATEX και MID.

Ο λιτρομετρητής είναι εφοδιασμένος με preset για λίτρα και ποσό, κομβίο παρουσίας υπαλλήλου (Π.Δ. 595/84, άρθρ.13, §2), πρωτόκολλα επικοινωνίας IFSF-WAYNE DART-CLNP για την σύνδεσή του με την κονσόλα διαχείρισης του πρατηρίου, πιστοποιητικό ATEX και MID, έγκριση κυκλοφορίας με αριθ. Φ2/0008/2009 από την αρμόδια Υπηρεσία Μετρολογίας του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 193Β’/09).

 

Petrolmeccanica LPG6000BP
Preset & κουμπί παρουσίας

Τα πλεονεκτήματα που έχει ο Ιταλικός διανομέας είναι τα εξής:

1. Είναι ο μόνος διανομέας που έχει ένα και μοναδικό κουμπί παρουσίας (dead-man button) για να ελέγχει και τις 2 πλευρές του διανομέα. Άρα, δεν απαιτούνται 2 υπάλληλοι για τον χειρισμό του, όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν 2 οχήματα ταυτόχρονα, αλλά μόνον ένας (1) υπάλληλος.

2. Η CPU του διανομέα καταγράφει και αποθηκεύει την ημερομηνία των τελευταίων 16 λιτρομετρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται προστασία από τα πρόστιμα της Μετρολογίας, καθώς μπορεί εύκολα ν’ αποδειχθεί ποιος ευθύνεται για οποιαδήποτε απόκλιση λίτρων που παρέχει ο διανομέας.

Η ολοκληρωμένη αυτή εφαρμογή απαιτεί απλά και μόνο την σύνδεση του διανομέα με την αντλία της δεξαμενής και με τον ηλεκτρικό πίνακα.

 

 

 

Επίσης συνδέεται με το γενικό σύστημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει την οπτικοακουστική ένδειξη για το ελάχιστο απόθεμα και την μέγιστη επιτρεπόμενη πλήρωση της δεξαμενής.